درباره سمپاش باغی هوشمند

استفاده از ادوات کشاورزی دقیق هر روز در جهان توسعه بیشتری یافته و استفاده از سمپاشهای هوشمند در جهت کاهش سموم مصرفی و افزایش بازده سمپاشها ضروری است. با توجه به این موارد یک تحقیق اصولی در این زمینه صورت گرفته و کار مطالعه ، طراحی ، ساخت و ارزیابی سمپاشهای باغی ویژه اقلیم موجود ایران بررسی و مسائل و مشکلات فنی و اقتصادی آن ارزیابی گردید و نمونه اقتصادی آن تولید گردید. در این دستگاه از حسگرهای نوری با فاصله بندی مشخص، سامانه پردازشگر مرکزی و سامانه کنترلی به منظور تشخیص هدف، تنظیم فاصله دید و قطع و وصل سمپاشی استفاده گردیده است. سامانه پردازشگر مرکزی وظیفه تبدیل سیگنال های خروجی از حسگر را به عهده دارد، بدین صورت که می تواند با توجه به داده های بدست آمده از حسگرها، سرعت تراکتور و مسیر طی شده زمان مناسب جهت پاشش و باز یا بسته نگه داشتن شیرهای برقی را تعیین کند.

 

 

سمپاش باغی هوشمند

 

مزایای استفاده از سمپاش اتومایزر هوشمند

۱- افزایش بازده و عملکرد

۲- صرفه جویی در میــــزان مصرف سمــوم تا ۵۰%

۳- کاهــش هزیــــنه های جــاری

۴- کاهــش مصــرف آب و محلول در واحد سطــح

۵- عملکرد فوق العاده دقیــــق در محلول پاشــی

 

شمای گرافیکی از سم پاشی اتومایزر هوشمند

شمای گرافیکی از سم پاشی اتومایزر هوشمند
شمای گرافیکی از سم پاشی اتومایزر هوشمند

 

 

 پاژن تولید کننده انواع سمپاش های مدرن و بروز در ایران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است