گوگردپاش ( گردپاش )

گوگردپاش ( گردپاش )

تولید انواع گوگردپاشهای  ( گردپاش ) زراعی و باغی گوگرد به عنوان آفت کش به صورت خشک اخیرا از طرف متخصصین کشاورزی بسیارتوصیه میگردد . اول اینکه به خاطر طبیعی بودن ، اثرات مضرر زیست محیطی بسیار پایینی نسبت به

سمپاش اتومایزر باغی

سمپاش اتومایزر باغی

سمپاش های پشت تراکتوری توربین دار باغی یا سمپاش اتومایزر : مناسب برای پاشش سموم شیمیایی و کودهای مایع به صورت مکانیزه در باغات میوه و مرکبات مناسب برای ضد عفونی کردن و رفع آلودگی های محیطی فضای باز و

سمپاش توربولاینر زراعی

سمپاش توربولاینر زراعی

سمپاش های پشت تراکتوری توربین دار زراعی , توربولاینر : مناسب برای پاشش سموم شیمیایی در مزارع وسیع و نیمه مکانیزه مناسب برای ضد عفونی کردن و رفع آلودگی های محیطی فضای باز و سالنهای بزرگ بهره وری و راندمان

سمپاش بوم دار زراعی

سمپاش بوم دار زراعی

سمپاشهای پشت تراکتوری بوم دار :   مناسب برای پاشش انواع سموم شیمیایی و کودهای مایع مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر سموم شیمیایی به ظرفیت های ۴۰۰ و ۶۰۰ لیتر دارای مواد افزودنی UV بوم مستحکم و سبک طرح

سمپاش موتوری

سمپاش موتوری

سمپاش های موتوری چرخدار یا فرقونی : مناسب برای مزارع ، باغات کوچک و متوسط ، واحدهای دامداری و مرغداری و گلخانه ها مخزن پلی اتیلن مقاوم در برابر سموم شیمیایی به ظرفیت ۱۱۰ و ۲۲۰ لیتری دارای مواد افزودنی