تست سمپاش ۱۰۰۰ لیتری با بوم ۲۲ متری تنظیم ارتفاع هیدرولیک