موعد کاشت گردو

آنچه در این مطلب می خوانید

زمان کاشت گردو

موعد کاشت گردو در مناطق معتدله از اوایل بهمن تا اواخر اسفند و در مناطق سردسیر پس از سپری شدن فصل یخبندان در اواخر زمستان تا اوایل بهار می باشد. ضمنا ابعاد چاله های کاشت گردو ۱۰۰×۱۰۰×۱۰۰ سانتی متر بوده که زمان آماده کردن آنها یک ماه قبل از کاشت می باشد.

 

جدول مشخصات و محدوده نیازهای محیطی و اقلیمی محصول گردو  (Walnut)

 

خانواده:  Juglandaceaeجنس:    Juglansگونه:  regia
فاکتورحدود مناسبواحد
هواشناسی و اقلیماقلیمزمستان سرد ، تابستان خنک و خشک
حداکثر دمای مطلق۳۸درجه سانتیگراد
حداقل دمای مطلق۱۰-درجه سانتیگراد
دمای زمان رسیدن میوه۳۲-۲۷درجه سانتیگراد
جمع دماهای بیش از صفر (Degree Days)۴۰۰۰_
میانگین دما در طول دوره رشد۲۴-۲۰درجه سانتیگراد
شدت تابش۴۰۰۰۰-۳۵۰۰۰لوکس
بارندگی سالانه برای کشت دیم۸۰۰-۷۰۰میلیمتر
متوسط درصد رطوبت نسبی دوره رشد۶۰-۳۰درصد
موقعیت محلعرض جغرافیایی۵۵-۳۰درجه
درصد شیب۳۵-۲۵درصد
ارتفاع از سطح دریا۲۵۰۰-۵۰۰متر
خاکبافت خاکآبرفتی،عمیق، سبک تا متوسط شنی لومی
هدایت الکتریکی خاک۲.۲-۱.۷دسی زیمنس بر متر
اسیدیته خاک۷.۵-۶.۵_
حداقل عمق خاکبیشتر از ۲متر
درصد آهک۱۵درصد
درصد گچ۲۰درصد
سطح ایستابی۲.۵متر
آبنیاز آبی سالانه (آبیاری قطره‌‌ای یا بابلر)۷۰۰۰-۴۰۰۰متر مکعب
اسیدیته آب آبیاری۷.۵-۶.۵_
هدایت الکتریکی آب آبیاری۱.۵-۱.۱میلی موس بر سانتیمتر
میزان بر۱-۰.۳میلی گرم در لیتر
فیزیولوژی رشدطول دوره رشد از گل تا برداشت (بسته به رقم)۱۸۰-۱۶۰روز
نیاز سرمایی سالانه۱۵۰۰-۴۰۰ساعت
زمان کاشت تا باردهی)پیوندی و کشت بافتی)۵-۳سال
عمر اقتصادی (باغ استاندارد)بیش از ۶۰ (پیوندی ۲۰)سال
وضعیت تلقیحخودبارور، ولی بعلت ناهمرسی نیاز به گرده زا می‌ باشد
عامل گرده افشانیباد
حساسیت هاحساس به خاکهای مرطوب و قلیایی
مقاومت هامقاوم به خاکهای آهکی
توضیحاتگیاهی تکپایه، دارای خاصیت ناهمرسی مادگی و پرچم (Dicogamy)

 

موعد کاشت گردو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *