نهال گردوی دیربرگده

آنچه در این مطلب می خوانید

در سال ۱۳۹۶ تعداد کل نهال گردوی شناسه دار و دیر برگده کشور در ۱۵ استان گردوخیز کشور که همگی در نهالستانهای مجاز کشور تولید گردیده بود، در حدود ۴۰۰ هزار اصله می باشد که در جدول ذیل به تفکیک استان و تعداد(اصله)آورده شده است.

البته کل میزان تولید گردوی کشور در سال ۱۳۹۶ در حدود ۸۰۰ هزار اصله بوده که شامل ارقام دیربرگده و زود برگده می باشد.

 

تعداد اصله نهال گردوی دیربرگده (براساس رقم دیربرگده ) در نهالستانهای مجوز دار کشور در سال ۱۳۹۶

ردیفنام استانچندلر فرنورفرانکت پدرولارا هاوارد هارتلی رونددومونتیگناگ

M..R.D

Z30z63z67دماوندژنوتیپ های

برتر محلی

کشت

بافتی 

جمع کل
۱آذربایجان غربی۲۳۰۰۰۱۳۰۰۰۱۰۰۰۷۰۰۰۱۰۰۰۴۵۰۰۰
۲البرز۹۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۰۰۲۳۰۰۰۲۴۷۰۰
۳تهران۴۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۴۰۰۰۵۰۰۲۶۰۰۰۷۵۰۰۰۱۱۱۰۰۰
۴چهار محال

و بختیاری

۳۰۰۹۰۰۱۲۰۰
۵زنجان۱۲۰۰۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۳۲۰۰
۶فارس۶۰۵۰۰۶۰۵۰۰
۷قزوین۵۰۰۵۶۰۰۰۵۶۵۰۰
۸کردستان۱۴۰۰۱۰۰۱۰۰۲۰۰۱۰۰۱۹۰۰
۹کرمان۱۰۰۰۱۰۰۰
۱۰کرمانشاه۳۰۰۳۰۰۳۰۰۳۰۰۱۲۰۰
۱۱گلستان۲۰۰۳۰۰۲۰۰۶۳۰۰۰۶۳۷۰۰
۱۲گیلان۷۰۰۷۰۰
۱۳مازندران۳۵۰۰۱۵۰۰۳۸۰۰۸۸۰۰
۱۴مرکزی۴۵۰۴۵۰۹۰۰
۱۵همدان۱۰۵۹۵۱۵۰۰۱۱۵۰۲۵۱۹۰۵۳۸۳۰۰۲۳۹۱۳۰۰۱۵۰۰۱۸۶۱۵
جمع کل۴۶۳۴۵۱۴۹۵۰۳۲۵۰۱۴۵۱۹۰۷۰۰۰۳۳۰۰۲۱۳۸۶۰۰۱۱۰۹۱۳۰۰۸۰۰۲۰۹۶۰۰۹۸۰۰۰۳۹۸۹۱۵
نهال گردوی دیربرگده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *