سمپاش اتومایزر باغی با فن تاوری مدل ریورس Reverse

مجهز به همزن مکانیکی برای پاشش پودر گوگرد مخلوط در آب

 

 

همزن مکانیکی جهت پودر گوگرد در آب