سمپاش اتومایزر باغی با فن تاوری (خطی)

تست میدانی سمپاش های اتومایزر باغی گرد و تاوری پاژن

 

مجهز به همزن مکانیکی برای پاشش پودر گوگرد مخلوط در آب

 

دانلود کاتالوگ سمپاش های باغی

 

 

همزن مکانیکی جهت پودر گوگرد در آب