در مزارع گندم از چه سمپاش هایی استفاده می شود ؟

از عامل های مهم ساماندهی وضعیت سمپاش های رایج کشور، بررسی کارایی و کارکرد آن ها در شرایط مزارع میباشد تا بتوان با استناد به داده ها به دست آمده برای آینده برنامه ریزی کرد. در این تحقیق، سمپاش های رایج گزینه به کار گیری در مزارع گندم مشتمل بر سمپاش های تراکتوری بوم دار، سمپاش های لانس دار، سمپاش های توربولاینر، سمپاش های میکرونر پشتی، و سمپاش های اتومایزر در بخش ها کرج، آذربایجان غربی، خوزستان، و خراسان در قالب طرح آماری به طور کاملا تصادفی و به طور نمونه گیری خوشه ای بررسی و ارزیابی شدند (تعدادی از اطلاعات نظیر سرعت پیشروی، پهنا عمل، محلول مصرفی در هکتار، یکنواختی پاشش، بادبردگی، و درصد لهیدگی در حین عملیات اندازه گیری شد). نتایج نشان میدهد که بیشتر سمپاش ها (۳۹.۷ درصد) لانس دار میباشند. سمپاش های بوم دار، میکرونر، توربولاینر، و اتومایزر به ترتیب با ۲۹.۶، ۱۴، ۸.۴، و ۸.۴ درصد در منزلت های بعد قرار دارند. بین شیوه های سمپاشی، از حیث میزان محلول مصرفی در هکتار در سطح ۱ درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. بیشترین و کمترین میزان مصرف محلول سم به ترتیب مرتبط با سمپاش لانس دار (۸۵۴.۲ لیتر در هکتار) و سمپاش میکرونر (۳۵.۴ لیتر در هکتار) بود. سمپاش های لانس دار، بوم دار و اتومایزر از لحاظ یکنواختی پاشش قابل ارزیابی نبودند (به دلیل خیسی بدون نقص سطح کارت های حساس). در سمپاش های میکرونر و توربولاینر به ترتیب قطر میانگین حجمی ۳۹۸ و ۴۴۱ میکرون و قطر میانه عددی ۱۸۹ و ۱۲۳.۲ میکرون بود که با دقت به این اطلاعات، ضریب کیفیت پاشش برای سمپاش های میکرونر ۲.۱ و برای سمپاش های توربولاینر ۳.۵۷محاسبه شد. بنابراین سمپاش میکرونر نسبت به توربولاینر دارای کیفیت پاشش بالاتری بود و این دو سمپاش نسبت به سمپاش های لانس دار، اتومایزر، و بوم دار از لحاظ کیفیت پاشش برتری داشتند. بیشترین درصد لهیدگی کالا مرتبط با سمپاش بوم دار پشت تراکتوری (۱۰.۳ درصد) بود.

ارزیابی سمپاش های رایج مورد استفاده در مزارع گندم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *